Kıyıköy Belediye Başkanlığı


 

STRATEJİ ÇALIŞMALARI

STRATEJİ ÇALIŞMALARI

STRATEJİ ÇALIŞMALARI

Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında Kıyıköy Belediyesi ve Primorsko-2004 Vakfın arasında ortaklaşa yürütülmekte olan “Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması – Ortak Avrupa Hedefi”  isimli ve CB005.1.22.054 no’lu proje kapsamında Bulgas ve Kırklareli İlleri için Ortak Turizm Strateji dökümanı hazırlanmaktadır.

Bu çalışmayla her iki il’de sürdürülebilir turizm türlerin gelişimini destekleyecek strateji ve önceliklerinin belirlenmesi hususunda ankete katkıda bulunmanızı rica ederiz.

ANKET FORMU.

Önceki SayfaAnasayfa