Kıyıköy Belediye Başkanlığı

Kıyıköy Belediye Başkanı
Ender SEVİNÇ


 

İnsan Hakları

İnsan Haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik kurumsal yapıların oluşturulması yönündeki çalışmalar kapsamında; Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, İnsan Haklarını korumak, İnsan Hakları konusundaki ihlal iddialarını  incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak ve merkezde yapılan çalışmalara destek olmak üzere, 23/Kasım/2003 tarih ve  25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında ki Yönetmelik” gereği “İnsan Hakları İlçe Kurulu” ve İnsan Hakları Masası Kaymakamlığımızca oluşturulmuş ve bu kurulumuz düzenli olarak ayda bir toplanmaktadır.  

İnsan Hakları ile ilgili başvurular Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürü tarafından yürütülen İnsan Hakları Masası Başkanlığınca  gerekli  iş ve işlemleri yapılarak en kısa sürede incelenip değerlendirilmek üzere İlçe İnsan Hakları Kurulu’na sunulmaktadır.