Kıyıköy Belediye Başkanlığı

Kıyıköy Belediye Başkanı
Ender SEVİNÇ


 

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı

 

 Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09/10/2003 tarihinde kabul edilerek 21/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve söz konusu kanun gereğince hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” de 27/04/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin “Bilgi edinme birimlerinin oluşturulması” başlıklı 8. maddesi uyarınca; Yazı İşleri Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu bünyesinde “Bilgi Edinme Birimi” kurulmuştur.